دراولین دوره نمایشگاه الکامپ، الکترونیک کامپیوتر و تجارت البرز با مجموعه هونام متمایز دیده شوید.

نمایشگاه الکامپ به دلیل خاص بودن و داشتن جذابیت برای قشرهای مختلف قطعا طرفداران زیادی دارد و افراد زیادی برای بازدید از این نمایشگاه  مکان موقت نمایشگاه بین المللی البرز خواهند رفت.

طراحی غرفه نمایشگاهی نشانگر هویت فعالیت شما و ایجاد بهترین فضای نمایشی و هرچه خاص تر دیده شدن میباشد به همین دلیل طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی خلاقانه باعث ایجاد فضای بصری مناسب در غرفه سازی و فضای جذب بازدید کننده میشود.

برای غرفه سازی نمایشگاهی در سراسر ایران با کارشناسان ماهر و باتجربه طراحی غرفه نمایشگاهی هونام تماس بگیرید.

طراحی غرفه نمایشگاهی تخصص ماست.