نمایشگاه رسانه های دیجیتال در تاریخ 2 الی 8 آذر ماه 98  در  نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار می شود.

غرفه سازی نمایشگاهی یکی از بهترین شیوه های برندینگ و اطلاع رسانی در مورد رسانه های دیجیتال شما در رویداد های مختلف است. طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی می تواند حتی از تکنیک های بازاریابی و فروش نیز  مفید تر واقع گردد.

 برای حضوری موفق در نمایشگاه های بین المللی و داخلی نکته اصلی طراحی غرفه نمایشگاهی میباشد که بتواند برند شما را متمایز از سایر رقبا و خاص نشان دهد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد غرفه سازی شیراز با کارشناسان ساخت غرفه نمایشگاهی هونام تماس بگیرید.