اخبار

برای شرکت در نمایشگاه مبلمان یزد مجموعه هونام در کنار شما خواهد بود.

نمایشگاه بین المللی شیراز میزبان هجدهمین دوره نمایشگاه کتاب میباشد.

در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اهواز با مجموعه هونام متمایز از سایر رقبا دیده شوید.

نمایشگاه رسانه های دیجیتال در تاریخ 2 الی 8 آذر ماه 98  در  نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار می شود.

در دهمین دوره نمایشگاه خانه مدرن اردبیل مجموعه هونام در کنار شما خواهد بود.

در پانزدهمین دوره نمایشگاه کتاب رشت با مجموعه هونام متفاوت ظاهر شوید.

دراولین دوره نمایشگاه الکامپ، الکترونیک کامپیوتر و تجارت البرز با مجموعه هونام متمایز دیده شوید.

دهمین دوره نمایشگاه صوتی و تصویری اهواز در تاریخ 20 الی 24 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی خوزستان برگزار می شود.

نمایشگاه بین المللی لرستان میزبان نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی میباشد.

برای موفقیت در  نمایشگاه فرش و تابلوفرش همدان با مجموعه هونام همراه باشید.